Alles over arbeidsinschakeling en tegenprestaties


In deze animatie wordt de bedoeling van ''Tegenprestaties'' in 80 seconden uitgelegd.

Gemeenten krijgen de taak en plicht om de wet Arbeidsinschakeling en Tegenprestaties uit te voeren.
Deze website biedt veel informatie over deze wet.

Er is een software voor gemeenten ontwikkeld die ondersteuning biedt bij het uitvoeren van de wet Arbeidsinschakeling en Tegenprestaties. Het aanbod en toewijzen van Tegenprestaties wordt geautomatiseerd en gestructureerd. Een zeer uitgebreid rapportagesysteem maakt het afleggen van verantwoording eenvoudig. Gemeenten kunnen zo snel trends en resultaten zien. Klik hier voor meer informatie...


 

Nieuws

Actie tegenprestatie bijstand succesvol

SCHAGEN - 7-10-2016 Vanaf juni tot en met september zijn de wijkteam consulenten van de gemeente actief aan de slag gegaan om personen die een bijstandsuitkering ontvangen te activeren tot het le...

Lees meer
Tegenprestaties verdringen niet betaald werk

Venlo | 06-10-2016. Met de software-applicatie "'Talent Verlicht'' die door Eijdems Internet in samenwerking met de Gemeente Helmond is ontwikkeld, kan op eenvoudige wijze voorkomen worden dat betaald...

Lees meer
Mensen met bijstand moeten tegenprestatie leveren ...

HELMOND 24-09-2016 - Dat was schrikken. Jessica uit Helmond zat ongestoord in de bijstand. Ineens lag er die brief van de gemeente. Ze werd uitgenodigd voor een gesprek over het leveren van een 'tegen...

Lees meer

De juridische kaders omtrent Tegenprestaties

Met ingang van 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd en samengevoegd met de Wet investeren in jongeren (WIJ).

De juridische kaders m.b.t.  Tegenprestaties


Lees meer...

Online software voor uitvoeren wet Tegenprestaties naar Vermogen

Eijdems Internet, gevestigd te Venlo, heeft in nauwe samenwerking een zeer complete en gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld om Tegenprestaties te sturen, structureren en monitoren. 


Lees meer...

Participatiewet bevordert re-integratie

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De inhoud van deze wet wordt nog uitgewerkt.


Lees meer...

Pilot ''Talent Verplicht !'' Helmond van start

 

Met behulp van coaches is Gemeente Helmond gestart met de pilot ''Talent Verplicht!''. De komende twee jaar gaan jongeren met een uitkering uit de Peelregio gaan hun talenten inzetten voor anderen.


Lees meer...

De bomen en het bos

30 september 2013 De Participatiewet, of eigenlijk de Wet werken naar vermogen, is al zeker 4 keer bijgesteld. Heeft u ook een beetje meegekregen van de Algemene Politieke beschouwingen in de Tweede Kamer? De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat ik na diverse fragmenten op radio en TV al snel ben afgehaakt.


Lees meer...

Werken voor je geld (Den Haag)

17 dec 2013 Er zijn steeds meer mensen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil dat gemeenten verplicht worden een tegenprestatie te vragen van deze bijstandsgerechtigden. Zo leveren ze een nuttige bijdrage aan de maatschappij en tegelijkertijd doen ze werkervaring op. Een win-winsituatie, zo lijkt het. Maar volgens de vakbond FNV is het niet zo simpel: het verplicht stellen van werk zorgt voor veel meer ellende dan je op het eerste oog verwacht.

 

Mensen in de bijstand wordt onterecht de duimschroeven aangedraaid en verplicht werk zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt van reguliere werknemers. Daarom stroomt vandaag het Plein in Den Haag vol met boze vakbondsleden die op ludieke wijze tegen de plannen van het kabinet demonstreren.

Is het echt zo'n raar idee dat bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren? Jeroen praat erover met Maaike Zorgman, bestuurder bij FNV Bondgenoten, bijstandsgerechtigden, Ibo Gülsen, VVD-raadslid in Den Haag en Ineke Smidt, wethouder in Almere.

Bron: YouTube Lijn1 NTR·