Online software voor uitvoeren wet Tegenprestaties naar Vermogen

Eijdems Internet, gevestigd te Venlo, heeft in nauwe samenwerking een zeer complete en gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld om Tegenprestaties te sturen, structureren en monitoren. 

 ASP.Net      Windowws Azure


 

Online Tegenprestaties professioneel coördineren

Eijdems Internet heeft in opdracht van de Gemeente Helmond een maatwerk applicatie in de Cloud ontwikkeld in het kader van de pilot ''Talent Verplicht!''. Met deze webapplicatie beschkt een gemeente over een online-systeem om op efficiënte en professionele wijze de betrokkenen een gestructureerd platform aan te bieden. De zeer gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voelt vanaf het eerste moment vertrouwd aan en werkt intuïtief.

dashboard deelnemer

De webapplicatie ''tegenprestaties'' bevat de o.a. de volgende functionaliteiten:

 • Aanbieders van tegenprestaties kunnen zelf een tegenprestatie aanbieden

 • De beheerder zal de tegenprestatie pas publiceren wannneer de tegenprstatie voldoet aan de voorwaarden

 • De langdurig werkeloze kan gepubliceerde tegenprestaties bekijken en reageren
 • Een coach kan een tegenprestatie expliciet aanbevelen bij een of meer jongeren. De jongere ziet deze tegenprestatie in zijn dashboard verschijnen en moet erop reageren

 • Mogelijkheid om competenties te koppelen aan een tegenprestatie en aan een deelnemers

 • Overzichten van welke deelnemers bij welke tegenprestatie actief zijn

 • Automatische genereren planning van tegenprestaties in agenda jongere

 • Automatische genereren actielijst deelnemer

 • Schrijven van reviews voor deelnemers en aanbieders van tegenprestaties m.b.t. uitgevoerde tegenprestaties

 • Uitgebreid rapportagesysteem m.b.t. prestaties van deelnemers waarin gefilterd kan worden op postcode, leeftijd, geslacht, etc. 

Rollen

In de applicatie kunnen de volgende partijen gegevens bekijken, gegevens invoeren, gegevens wijzigen en rapportages genereren.

 1. De langdurig werkeloze
 2. de coach (in het kader van tegenprestaties)
 3. de aanbieder van een tegenprestatie
 4. de klantbegleider (Werkplein)
 5. de projectmanager (beheerder)

 

Meer informatie:

Eugene-2011 75Neem vrijblijvend contact op met Eugène Eijdems tel.077-3030411of stuur een email naar  

 


Nieuws

Onderzoek: Rotterdammers met uitkering doen tegenp...

Rotterdam 29 november 2017. Rotterdammers die een tegenprestatie verrichten voor hun uitkering, doen dat vaak met plezier. Tachtig procent is tevreden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemee...

Lees meer
KENDOE CHECK TEGENPRESTATIE: SUCCES OF VERPLICHTIN...

Rotterdam 15-11-2017. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen moeten voor behoud hiervan een tegenprestatie leveren. Dit kan in de vorm zijn van vrijwilligerswerk, mantelzorg of een taalles. Zes j...

Lees meer
GESPREK OVER GEMEENTELIJKE UITVOERING TEGENPRESTAT...

Wouter Boonstra - 10 okt 2017 Het aanstaande kabinet wil met gemeenten in gesprek over hoe zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie en over best practices in de handhaving van ...

Lees meer

De juridische kaders omtrent Tegenprestaties

Met ingang van 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd en samengevoegd met de Wet investeren in jongeren (WIJ).

De juridische kaders m.b.t.  Tegenprestaties


Lees meer...

Online software voor uitvoeren wet Tegenprestaties naar Vermogen

Eijdems Internet, gevestigd te Venlo, heeft in nauwe samenwerking een zeer complete en gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld om Tegenprestaties te sturen, structureren en monitoren. 


Lees meer...

Participatiewet bevordert re-integratie

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De inhoud van deze wet wordt nog uitgewerkt.


Lees meer...

Pilot ''Talent Verplicht !'' Helmond van start

 

Met behulp van coaches is Gemeente Helmond gestart met de pilot ''Talent Verplicht!''. De komende twee jaar gaan jongeren met een uitkering uit de Peelregio gaan hun talenten inzetten voor anderen.


Lees meer...

De bomen en het bos

30 september 2013 De Participatiewet, of eigenlijk de Wet werken naar vermogen, is al zeker 4 keer bijgesteld. Heeft u ook een beetje meegekregen van de Algemene Politieke beschouwingen in de Tweede Kamer? De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat ik na diverse fragmenten op radio en TV al snel ben afgehaakt.


Lees meer...

Werken voor je geld (Den Haag)

17 dec 2013 Er zijn steeds meer mensen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil dat gemeenten verplicht worden een tegenprestatie te vragen van deze bijstandsgerechtigden. Zo leveren ze een nuttige bijdrage aan de maatschappij en tegelijkertijd doen ze werkervaring op. Een win-winsituatie, zo lijkt het. Maar volgens de vakbond FNV is het niet zo simpel: het verplicht stellen van werk zorgt voor veel meer ellende dan je op het eerste oog verwacht.

 

Mensen in de bijstand wordt onterecht de duimschroeven aangedraaid en verplicht werk zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt van reguliere werknemers. Daarom stroomt vandaag het Plein in Den Haag vol met boze vakbondsleden die op ludieke wijze tegen de plannen van het kabinet demonstreren.

Is het echt zo'n raar idee dat bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren? Jeroen praat erover met Maaike Zorgman, bestuurder bij FNV Bondgenoten, bijstandsgerechtigden, Ibo Gülsen, VVD-raadslid in Den Haag en Ineke Smidt, wethouder in Almere.

Bron: YouTube Lijn1 NTR·