De bomen en het bos

30 september 2013 De Participatiewet, of eigenlijk de Wet werken naar vermogen, is al zeker 4 keer bijgesteld. Heeft u ook een beetje meegekregen van de Algemene Politieke beschouwingen in de Tweede Kamer? De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat ik na diverse fragmenten op radio en TV al snel ben afgehaakt.

Ik vind het erg lastig om door alle politieke en strategische manoeuvres ‘heen te luisteren’ om helder te krijgen waar het nu echt om gaat. Wat dat betreft ben ik misschien een beetje ouderwets maar een wat prettigere toon van discussie had voor mij wel gemogen. De tweede dag, de reactie van de Minister President, bleef vooral vaag. En nog eens vaag.

Juist op dit soort momenten vraag ik mij wel eens af wie eigenlijk nog begrijpt wat er in de politiek gebeurt. En wat daar de gevolgen van zijn voor u en ik; voor de burgers in onze gemeenten; de uitkeringsgerechtigden in onze systemen.

Ik vind het in ieder geval heel lastig om de juiste en feitelijke stand van zaken met betrekking tot afspraken, komende wetgeving, voorgenomen bezuinigingen etc. in beeld te hebben. Er wordt menig balletje opgegooid c.q. menig ballonnetje opgelaten. Maar vertaalt dat zich ook in concrete zaken? De pers gaat met zo’n opgegooid balletje al snel aan de haal en met stevige koppen in de krant of berichten in het nieuws worden zaken ter tafel gebracht als waren zij al besloten. Pas in “de kleine lettertjes” blijkt dat het een ideetje is; een suggestie; een alternatief.

Er komt dus heel veel informatie op ons af. In onze rol als manager; beleidsadviseur; bestuurder hebben we informatie nodig om de voorbereidingen te treffen van bijvoorbeeld de grote decentralisaties. Er moeten beleidskeuzes gemaakt worden die passen binnen de financiële kaders. Burgers moeten tijdig geïnformeerd worden over wat hen in de nabije toekomst te wachten staat. Organisaties moeten aangepast worden om uitvoering te kunnen geven aan de nieuw of veranderende taken; medewerkers moeten geschoold etc.. 

De Participatiewet, of eigenlijk de Wet werken naar vermogen

In de afgelopen twee jaar heb ik menig keer mijn koers als projectleider en als manager moeten bijstellen. De Participatiewet, of eigenlijk de Wet werken naar vermogen, is al zeker 4 keer bijgesteld. Dat is niet alleen lastig voor de gemeente bij de voorbereiding er van, maar vooral ook voor de burgers die toch echt niet meer zullen snappen wat er op hun afkomt. Een Wajonger wordt wel herkeurd; toen toch maar niet herkeurd; nu weer wel herkeurd…… Maar gefaseerd en hoe dat er uit gaat zien is nog onduidelijk. Trouwens, de nieuwe beoogde versie van de Participatiewet is helemaal nog niet naar de Tweede Kamer dus daar kan nog veel mee gebeuren. Het Sociaal Akkoord bracht in april jongstleden weer een nieuwe koers waar we ons nu op proberen voor te bereiden. Maar tijdens de Algemene Beschouwingen lijkt er opeens toch een deur opengezet te zijn om dit Akkoord weer open te breken. Hoe en wat precies is mij helaas niet duidelijk geworden.

De partijen blijven over elkaar heen buitelen en statements maken, maar daarmee lijkt (in ieder geval voor de buitenstaander) ook iedere toenadering tot elkaar steeds moeizamer. En de adviseurs, in dit geval bijvoorbeeld de economen, doen er naar mijn idee behoorlijk aan mee. Waar de een aangeeft dat bezuinigingen nodig zijn, geeft de ander juist aan dat de bezuinigingen negatief zullen uitpakken voor de economie. Tja, wat is dan het juiste besluit?

Maar door al deze discussies en debatten over de abstracte werkelijkheid, lopen we het risico te vergeten dat er in de afgelopen jaren al vele concrete besluiten genomen zijn die nu wel feitelijk ingevoerd moeten worden en in onze uitvoeringspraktijk vele gevolgen hebben. Strengere handhavingswetgeving; forse kortingen op het Participatiebudget; invoeren van een striktere arbeidsverplichting voor de uitkeringsgerechtigden; een verplichte tegenprestatie; de scholingsplicht voor jongeren; de invoering kostendelersnorm; verdwijnen van de categoriale bijzondere bijstand; wijzigingen m.b.t. de langdurigheidstoeslag etc.. Het staat allemaal op het lijstje van zaken die gedaan moeten worden ook al weten we nog helemaal niet hoe de wat langere termijn er uit gaat zien en welke financiële middelen c.q. welke bezuinigingen er aan komen.

Ziet u door de bomen het bos nog?

 

Nieuws

Onderzoek: Rotterdammers met uitkering doen tegenp...

Rotterdam 29 november 2017. Rotterdammers die een tegenprestatie verrichten voor hun uitkering, doen dat vaak met plezier. Tachtig procent is tevreden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemee...

Lees meer
KENDOE CHECK TEGENPRESTATIE: SUCCES OF VERPLICHTIN...

Rotterdam 15-11-2017. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen moeten voor behoud hiervan een tegenprestatie leveren. Dit kan in de vorm zijn van vrijwilligerswerk, mantelzorg of een taalles. Zes j...

Lees meer
GESPREK OVER GEMEENTELIJKE UITVOERING TEGENPRESTAT...

Wouter Boonstra - 10 okt 2017 Het aanstaande kabinet wil met gemeenten in gesprek over hoe zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie en over best practices in de handhaving van ...

Lees meer

De juridische kaders omtrent Tegenprestaties

Met ingang van 2012 is de Wet werk en bijstand (WWB) gewijzigd en samengevoegd met de Wet investeren in jongeren (WIJ).

De juridische kaders m.b.t.  Tegenprestaties


Lees meer...

Online software voor uitvoeren wet Tegenprestaties naar Vermogen

Eijdems Internet, gevestigd te Venlo, heeft in nauwe samenwerking een zeer complete en gebruiksvriendelijke applicatie ontwikkeld om Tegenprestaties te sturen, structureren en monitoren. 


Lees meer...

Participatiewet bevordert re-integratie

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met de Participatiewet wil het kabinet hen helpen weer mee te doen in de samenleving. De inhoud van deze wet wordt nog uitgewerkt.


Lees meer...

Pilot ''Talent Verplicht !'' Helmond van start

 

Met behulp van coaches is Gemeente Helmond gestart met de pilot ''Talent Verplicht!''. De komende twee jaar gaan jongeren met een uitkering uit de Peelregio gaan hun talenten inzetten voor anderen.


Lees meer...

De bomen en het bos

30 september 2013 De Participatiewet, of eigenlijk de Wet werken naar vermogen, is al zeker 4 keer bijgesteld. Heeft u ook een beetje meegekregen van de Algemene Politieke beschouwingen in de Tweede Kamer? De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat ik na diverse fragmenten op radio en TV al snel ben afgehaakt.


Lees meer...

Werken voor je geld (Den Haag)

17 dec 2013 Er zijn steeds meer mensen met een bijstandsuitkering. Het kabinet wil dat gemeenten verplicht worden een tegenprestatie te vragen van deze bijstandsgerechtigden. Zo leveren ze een nuttige bijdrage aan de maatschappij en tegelijkertijd doen ze werkervaring op. Een win-winsituatie, zo lijkt het. Maar volgens de vakbond FNV is het niet zo simpel: het verplicht stellen van werk zorgt voor veel meer ellende dan je op het eerste oog verwacht.

 

Mensen in de bijstand wordt onterecht de duimschroeven aangedraaid en verplicht werk zorgt voor verdringing op de arbeidsmarkt van reguliere werknemers. Daarom stroomt vandaag het Plein in Den Haag vol met boze vakbondsleden die op ludieke wijze tegen de plannen van het kabinet demonstreren.

Is het echt zo'n raar idee dat bijstandsgerechtigden een tegenprestatie moeten leveren? Jeroen praat erover met Maaike Zorgman, bestuurder bij FNV Bondgenoten, bijstandsgerechtigden, Ibo Gülsen, VVD-raadslid in Den Haag en Ineke Smidt, wethouder in Almere.

Bron: YouTube Lijn1 NTR·