Onderzoek: Rotterdammers met uitkering doen tegenprestatie met plezier

Rotterdam 29 november 2017. Rotterdammers die een tegenprestatie verrichten voor hun uitkering, doen dat vaak met plezier. Tachtig procent is tevreden, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente. In Rotterdam doen 12.000 mensen een tegenprestatie van maximaal twintig uur per week.

"Wat je ziet is dat mensen zich heel sterk persoonlijk ontwikkelingen. Ze krijgen vrienden, ze krijgen contacten en voelen zich gewaardeerd", zegt Nico van Wijk van de Taskforce Tegenprestatie.

De gemeente Rotterdam verwacht van de mensen die niet in een re-integratietraject zitten en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, dat ze iets terugdoen voor hun uitkering. Ze mogen zelf bepalen wat dat is. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrijwilligerswerk, mantelzorg, een computer- of taalcursus of werken aan een persoonlijk probleem.

Besparingen

"Deze mensen zitten gemiddeld al tien jaar in een uitkering, zijn gemiddeld 51 jaar, vaak speelt er een taalprobleem, hebben ze weinig tot geen werkervaring en opleiding", zegt Van Wijk.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de effecten voor de stad groot zijn. Er wordt meer vrijwilligerswerk en meer mantelzorg gedaan. Deze mensen aan het werk zetten kost de gemeente geld, maar de besparingen blijken groter. Er is sprake van een positief saldo van 2,7 miljoen euro.

Driehonderd mensen die een tegenprestatie hebben gedaan, hebben het afgelopen jaar een betaalde baan gevonden.

Bron: https://www.rijnmond.nl/nieuws/161933/Onderzoek-Rotterdammers-met-uitkering-doen-tegenprestatie-met-plezierKENDOE CHECK TEGENPRESTATIE: SUCCES OF VERPLICHTING?

Rotterdam 15-11-2017. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen moeten voor behoud hiervan een tegenprestatie leveren. Dit kan in de vorm zijn van vrijwilligerswerk, mantelzorg of een taalles. Zes jaar na de uitrol van dit project kan de balans worden opgemaakt. Succes of verplichting?

Nico van Wijk, afdelingshoofd Taskforce Tegenprestatie bij Gemeente Rotterdam werd een paar jaar geleden nog voor gek uitgemaakt toen hij begon met de tegenprestatie. In 2014 kwam het kantelpunt nadat de tegenprestatie een college prioriteit werd. Er kwamen meer medewerkers en het werd in meer wijken uitgerold.

Mariëtte Snoek is activeringscoach bij Gemeente Rotterdam. Zij bespreekt met werkzoekenden hoe zij een tegenprestatie kunnen leveren of hoe zij hen verder kan helpen. Dat gaat vaak niet zo snel. Ze heeft meestal meerdere gesprekken nodig om erachter te komen wat bij mensen past.

Het doel van de tegenprestatie is niet persé om mensen weer aan het werk te krijgen. Mensen die een tegenprestatie doen, hebben een grote afstand van de arbeidsmarkt. Het is voor hen dan ook niet reëel dat ze binnen een paar maanden weer doorstromen naar een betaalde baan. Dat is dan ook niet de maatstaf voor het succes van het project. Door mensen vrijwilligerswerk te laten doen krijgen ze meer sociale contacten, ze krijgen meer zelfvertrouwen en ze komen weer in een werkritme.

Xiomara en Wim leveren beide een tegenprestatie en ze zijn blij dat ze dat mogen doen. Xiomara heeft artrose en vindt het moeilijk om werk te vinden. Ze doet nu vrijwilligerswerk achter de balie van het Huis van de Wijk in Zevenkamp en bij de bewonersorganisatie. "Ik vind mijn collega's heel leuk. Ik blijf ook door solliciteren." Wim heeft gewerkt als hovenier, maar door zijn epilepsie is het lastig om werk te vinden. Hij werkt nu in tuinen van mensen die dat zelf niet meer kunnen: "Ik vind het geweldig. Thuis zitten is ook niks."

"De tegenprestatie werd vooral in het begin gezien als dwangarbeid", zegt van Wijk. "Maar mensen lijken er juist blij mee te zijn. Ze kunnen zichzelf ontwikkelen en raken niet in een isolement. Door het werk wat ze verrichten voelen zij zich nuttig."

Bron: http://www.openrotterdam.nl/kendoe-check-tegenprestatie-succes-of-dwangarbeid/content/item?1049890GESPREK OVER GEMEENTELIJKE UITVOERING TEGENPRESTATIE

Wouter Boonstra - 10 okt 2017 Het aanstaande kabinet wil met gemeenten in gesprek over hoe zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie en over best practices in de handhaving van het actief naar werk zoeken. Ook moeten er niet-vrijblijvende bestuurlijke afspraken komen met gemeenten over de actieve uitvoering van de bestaande verplichting om de Nederlandse taal te leren.
Gesprek over uitvoering tegenprestatie
Het kabinet wil dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om aan het werk te komen. Gemeenten ondersteunen mensen in de bijstand nu bij het vinden van werk, maar bijstandsgerechtigden hebben in de eerste plaats zelf een inspanningsverplichting. Het kabinet wil in gesprek met gemeenten over de best practices in de handhaving hiervan en de wijze waarop zij actief uitvoering geven aan de bestaande tegenprestatie. Verder vindt het kabinet het belangrijk dat als mensen vanuit de bijstand aan het werk komen ze er echt op vooruit gaan. Daarom wil het met gemeenten afspraken maken over het lokaal beleid om de armoedeval te verkleinen.

Bijstandsexperimenten mogen doorgaan
De huidige experimenteerruimte in de Participatiewet om bijstandsgerechtigden weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt blijft bestaan, net als de gemeentelijke experimenteerruimte voor het bieden van werkmogelijkheden aan aspirant-statushouders. Het kabinet vindt werk zeer belangrijk voor de integratie en wil de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond (nieuwkomers én oudkomers) verbeteren. Gemeenten moeten actief uitvoering geven aan de bestaande verplichting om Nederlands te leren om de beheersing van de Nederlandse taal te vergroten. Het kabinet wil hier niet-vrijblijvende bestuurlijke afspraken met gemeenten over maken.

Statushouders activeren en ontzorgen
Verder vindt het kabinet dat teveel nieuwkomers te lang op een bijstandsuitkering aangewezen blijven. Ter voorkoming moet er een activerend en ontzorgend systeem van sociale voorzieningen komen voor statushouders, zoals integratie met burgerschapswaarden, een verplicht leer- en (vrijwilligers)werktraject en begeleide toegang tot de verzorgingsstaat. Gemeenten innen dan de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand in de eerste twee jaar en de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld. Om zo de zelfredzaamheid van nieuwkomers te bevorderen worden middelen en werkwijzen ontwikkeld die in alle gemeenten toepasbaar kunnen zijn, zonodig via wet- en regelgeving. Tot slot wil het kabinet dat mensen die niet goed inburgeren worden gekort op hun uitkering.

Bron: http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gesprek-over-gemeentelijke-uitvoering.9572973.lynkxActie tegenprestatie bijstand succesvol

SCHAGEN - 7-10-2016 Vanaf juni tot en met september zijn de wijkteam consulenten van de gemeente actief aan de slag gegaan om personen die een bijstandsuitkering ontvangen te activeren tot het leveren van een tegenprestatie in de vorm van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Met succes.

Met de tegenprestatie wil de gemeente participatie in de maatschappij bevorderen en sociaal isolement voorkomen. Ook kan een tegenprestatie dienen als eerste stap naar een betaalde baan.

De consulenten hebben in totaal 57 personen telefonisch benaderd. Het bleek dat een deel van de mensen al vrijwilligerswerk deed. Ook bleek een deel van de mensen op dit moment niet in staat tot het verrichten van een tegenprestatie.
In 16 gevallen is er positief bemiddeld. Hier is de gemeente blij mee.

Bron: http://www.schagenfm.nl/nw-28464-7-3634678/nieuws/actie_tegenprestatie_bijstand_succesvol.htmlTegenprestaties verdringen niet betaald werk

Venlo | 06-10-2016. Met de software-applicatie "'Talent Verlicht'' die door Eijdems Internet in samenwerking met de Gemeente Helmond is ontwikkeld, kan op eenvoudige wijze voorkomen worden dat betaald werk ongewild verdrongen wordt door tegenprestaties (in het kader van de aprticipatiewet).

Deze software-applicatie stelt bedrijven en stichtingen in staat om tegenprestaties aan te melden. Deze tegenprestatie zal eerst goedkgekeurd moeten worden door de beheerder. Deze checkt of die tegenprestaties geen arbeidsverdringend karakter heeft. Indien dat wel het geval is, wordt deze tegenprestie niet gepubliceerd.

Is de tegenprestatie niet arbeidsverdringend, dan kan deze in de applicatie gepubliceerd worden en kunnen uitkeringsgerechtigden deze tegenprestatie zien en reageren indien ze interesse hebben om die uit te voeren.

Eugene Eijdems

Eijdems InternetMensen met bijstand moeten tegenprestatie leveren in Peelgemeenten

HELMOND 24-09-2016 - Dat was schrikken. Jessica uit Helmond zat ongestoord in de bijstand. Ineens lag er die brief van de gemeente. Ze werd uitgenodigd voor een gesprek over het leveren van een 'tegenprestatie'.
De zes Peelgemeenten geven zo sinds anderhalf jaar gezamenlijk uitvoering aan een maatregel die in de nieuwe participatiewet is opgenomen.

Vrijwilligerswerk

Jessica hoopte dat ze 'geen vervelende klusjes' moest gaan doen. In het gesprek met de participatiecoach hoorde ze eerst dat ze voor minimaal acht uur per week een tegenprestatie voor haar uitkering moest leveren. "Ik kreeg het benauwd. Hoe dan? Ik heb het al zo druk!" Tot haar geruststelling kreeg ze te horen dat ze al goed bezig was. Ze zorgde immers voor haar kinderen en zieke moeder én deed al vrijwilligerswerk op school. Dat telde allemaal! Opgelucht verliet Jessica de spreekkamer. Ze mocht over een halfjaar terugkomen.

De zaak van Jessica wordt beschreven in een nota over de eerste ervaringen in Helmond en de Peel met de tegenprestatie-aanpak. Gemeenten mogen zelf invullen hoe ze dat doen. De bedoeling is dat mensen die langdurig thuiszitten maatschappelijk weer actief worden, door vrijwilligerswerk te doen.

Dagbesteding of mantelzorg

Uit opgevraagde cijfers blijkt dat dit langzaam op gang komt. In de ene gemeente lijkt het vooralsnog wat beter te lukken dan in de andere. Van de 1.882 bijstandsgerechtigden die in Helmond tot de doelgroep behoren, leveren er momenteel 69 een halfjaar een tegenprestatie, aangezet door de gemeente. Bij 195 andere mensen is dat niet (meer) nodig omdat ze zoals Jessica al vrijwilligerswerk doen, al een zinvolle dagbesteding hebben of mantelzorg verlenen. In totaal is in Helmond 14 procent van bijstandsgerechtigden nu sociaal actief.

 

Bron: http://www.ed.nl/regio/helmond/mensen-met-bijstand-moeten-tegenprestatie-leveren-in-peelgemeenten-1.6435693Tegenprestatie bij klein aantal gemeenten niet correct geregeld

01 aug. 2016 - 29 van de 393 gemeenten hebben het beleid rond de tegenprestatie niet in lijn met de Participatiewet vorm gegeven. In de wet staat dat een gemeente een verordening tegenprestatie moet hebben en dat deze tegenprestatie een verplichtend karakter heeft. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW.

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Een onderdeel van de wet is het regelen van een tegenprestatie. Volgens de wet heeft de tegenprestatie een verplichtend karakter en er moet geregeld zijn dat als betrokkene de tegenprestatie verwijtbaar niet uitvoert dat er maatregelen worden opgelegd. In mei van dit jaar werden er signalen afgegeven dat bij meer gemeenten de tegenprestatie niet in lijn met de wet zou zijn geregeld.

Van de 29 gemeenten hebben negen gemeenten al aangegeven, na het onderzoek van de Inspectie, dat zij de verordening zullen aanpassen. De rest geeft aan de wet anders te interpreteren of zijn niet overtuigd van nut en noodzaak.

 

Bronhttps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/02/23/tegenprestatie-bij-klein-aantal-gemeenten-niet-correct-geregeldMeer participatiecoaches in Venray

25 mei 2016 - Venray. De gemeente Venray neemt tijdelijk twee extra participatiecoaches in dienst. Op die manier wil de gemeente 90 uitkeringsgerechtigden aansporen om mee te doen en stappen te zetten op de participatieladder. De twee extra participatiecoaches blijven tot 1 oktober 2017 in dienst.

De extra participatiecoaches zijn nodig omdat het aantal uitkeringsgerechtigden dat geen zicht heeft op werk tegen de verwachting in is toegenomen. Het uitgangspunt was dat door een nieuwe aanpak, waarin Venray en Venlo samen optrekken, meer uitkeringsgerechtigden aan het werk zouden zijn.

Maar de werkelijkheid bleek anders. Het bestand is in de afgelopen drie jaar juist gegroeid naar 778 klanten met 658 uitkeringen.

"De crisis heeft ons op dit punt ingehaald", zegt wethouder Lucien Peeters. Daarnaast zijn er voor de participatiecoaches in 2015 extra taken bijgekomen vanuit de decentralisatieopdrachten en zorgt dit jaar onder andere de Wet Taaleis dat er meer werk is voor participatiecoaches.

"Met de tijdelijke uitbreiding van de participatiecoaches spelen we in op de veranderde omstandigheden en de extra taken", verklaart Peeters.

Naast de tijdelijke medewerkers neemt de gemeente ook participatiecoaches structureel in dienst. De kosten van de uitbreiding zijn opgenomen in de voorjaarsnota.

Bron: Marion Minten - Omropep VenrayVerplicht tegenprestatie bijstandsgerechtigden Enschede

09 mei 2016 ENSCHEDE - De gemeente Enschede moet bijstandsgerechtigden verplichten tot een maatschappelijke tegenprestatie. Dat vindt raadslid Ton ten Vergert van coalitiepartij CDA.
„Mensen moeten liefst uit eigen beweging een tegenprestatie voor hun uitkering verrichten. Actief meedoen is beter dan thuis zitten en biedt meer kans op een baan. Maar wie uit pure onwil weigert iets terug te doen, mag daar door de gemeente best toe worden verplicht." Ten Vergert stipt het onderwerp aan in vragen die hij het college heeft gesteld over de bijstand.

Oneens

CDA-wethouder Patrick Welman van Werk en Inkomen laat desgevraagd weten het niet met het pleidooi van zijn partijgenoot eens te zijn. „Ik vind het een uiterste middel, waarvan ik liever geen gebruik maak zolang we er nog in slagen voldoende mensen uit te laten stromen naar werk. Daar zet ik liever de schaarse middelen voor in die we tot onze beschikking hebben."

Participatiewet

Volgens de nieuwe Participatiewet zijn gemeenten vrij om een verplichte tegenprestatie in te stellen. Enschede geeft er de voorkeur aan zich extra in te spannen voor makkelijk te bemiddelen uitkeringsgerechtigden, om die aan werk te helpen. Welman: „Dat is een bestuurlijke keuze, om de bijstandspopulatie onder controle te kunnen houden en de kosten te drukken."

Enschede moet per jaar inmiddels zo'n 8 miljoen euro aan bijstandskosten bijleggen. Landelijk is sprake van een toename van het aantal mensen in de bijstand. Het aantal bijstandsgerechtigden loopt op, wat overigens een landelijk beeld is.

Aan het lot overgelaten

Ten Vergert zegt het gevoel te hebben dat de minder kansrijk geachte bijstandsgerechtigden nu aan hun situatie worden overgelaten. „We moeten echter niemand zomaar afschrijven. Iedereen kan een nuttige bijdrage verrichten zoals bij sportverenigingen, zonder dat er sprake is van verdringing van banen."

Rotterdam

Ten Vergert noemt de werkwijze van Rotterdam als voorbeeld. Daar hebben in vier jaar tijd duizenden uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie (straatvegen) geleverd. Vijftien weken lang moeten mensen die bijstand aanvragen een dag in de week straten schoonmaken. Alleen als ze betaald werk vinden voor minimaal acht uur in de week, worden ze van deze verplichting ontheven. Wie weigert wordt gekort op zijn uitkering. „Daar wil ik in ook onze raad een politieke discussie over", aldus Ton ten Vergert.

Wethouder Welman ontkent dat minder kansrijke categorieën werkzoekenden aan hun lot worden overgelaten. Hij erkent wel dat er sprake is van een groep ongemotiveerde uitkeringsontvangers, maar vindt het nog niet nodig om een tegenprestatie verplicht te stellen.

Bron: http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/audio-verplicht-tegenprestatie-bijstandsgerechtigden-enschede-1.5998622

 Buurtgenoten controleren? Nee dus

21 maart 2016 -Sheila Kmerman - Rotterdam Uitkeringen? Rotterdam geeft ze niet zomaar. Wie de tegenprestaties moet beoordelen, vrijwilligers vaak, is daar niet blij mee.

Extra handen zijn altijd welkom. Er moet geschoffeld worden, onkruid gewied. Thee geschonken, opgelet. In Rotterdam moeten mensen met een uitkering en „een grote afstand tot de arbeidsmarkt" een tegenprestatie leveren. Doen ze dat niet, dan gaat hun uitkering omlaag. Dus helpen ze, tot twintig uur per week, bij speeltuin, buurthuis, verzorgingshuis of vrijwilligersorganisatie.

Lees meer: Buurtgenoten controleren? Nee dus