Pilot ''Talent Verplicht !'' Gemeente Helmond

 

logoHelmond

Met behulp van coaches is Gemeente Helmond gestart met de pilot ''Talent Verplicht!''. De komende twee jaar gaan jongeren met een uitkering uit de Peelregio gaan hun talenten inzetten voor anderen. Dat is de kern van de pilot Talent Verplicht! van de gemeente Helmond. Het gaat om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die op dit moment geen uitzicht hebben op betaald werk. Zij krijgen de kans om hun talenten te ontdekken en in te zetten in de regio. Deelname is verplicht. Ook de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo en Laarbeek doen mee aan de pilot.

Webapplicatie

Om het project een zo groot mogelijke kans van slagen te geven, heeft Gemeente Helmond een maatwerkapplicatie in de Cloud laten ontwikkelen door Eijdems Internet. Met deze webapplicatie beschikt de gemeente over een online-systeem om op efficiënte en professionele wijze alle betrokkenen een gestructureerd platform aan te bieden. De zeer gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voelt vanaf het eerste moment vertrouwd aan en werkt intuïtief. Klik hier voor meer informatie over deze websapplicatie die nu ook voor andere gemeenten beschikbaar is.

Tegenprestatie naar vermogen

"Gemeenten kunnen aan iemand die bijstand krijgt diverse verplichtingen opleggen. Eén daarvan is de plicht om naar vermogen een tegenprestatie te leveren", legt wethouder Van Mierlo (economische zaken, sociale zaken en financiën) uit. "We vragen jonge uitkeringsgerechtigden een bijdrage te leveren aan de maatschappij die binnen hun mogelijkheden ligt en bij hun talenten past."

De tegenprestaties zijn klussen die door verenigingen, bedrijven en instellingen worden aangeboden. Van een website bouwen voor een vereniging tot koffie schenken in een wijkhuis. Van kinderen begeleiden tijdens een schoolreisje tot het opknappen van speelplekken in de wijk. Het gaat om tegenprestaties die aanvullend zijn, om activiteiten die anders misschien niet opgepakt zouden worden. Er is dus geen concurrentie met de gewone arbeidsmarkt. Deze klussen belanden in een database, en samen met onze partners koppelen we jongeren aan de klussen. Drie coaches begeleiden de deelnemers voortdurend en bewaken de voortgang.

Iedereen telt mee

De gemeente Helmond stelt dat iedereen meetelt en dat er niemand aan de kant staat. Wethouder De Leeuw (Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs): "Ik ben er van overtuigd dat iedereen talent heeft. Iedereen is ergens goed in. Dat geldt ook voor de jongeren die meedoen aan Talent Verplicht! Samen met hen en onze partners gaan wij op zoek naar dat talent. Vervolgens gaan de jongeren dit talent inzetten voor onze regio."

De pilot

De voorbereidingen zijn afgerond en in september 2013 ging de pilot van start. De pilot duurt twee jaar. De deelnemers zijn jongeren met een (forse) afstand tot de arbeidsmarkt. Wethouder de Leeuw: "Het primaire doel van het project is om deze jongeren een paar dagdelen in de week mee te laten doen een bijdrage te leveren aan de maatschappij."

De stappen van Talent Verplicht!

  1. Alle deelnemers hebben eerst een kennismakingsgesprek met hun coach. De coach kijkt naar de situatie van de jongere. In welke richting wil hij/zij zich ontwikkelen en waar moeten we rekening mee houden?
  2. Vervolgens gaat de deelnemer zo'n zes weken lang een soort stage lopen, waarin hij/zij allerlei soorten werkzaamheden kan uitproberen. Zo kunnen we samen vaststellen wat de talenten en wensen zijn en hoe we hem/haar het beste kunnen inzetten.
  3. Nadat de screening is afgerond wordt de jongere gekoppeld aan een klus uit de databank. Nu kan hij/zij aan de slag!
  4. De coach volgt de deelnemer tijdens het uitvoeren van de tegenprestaties, om te zien wat de ontwikkelingen zijn en of het project een succes is.

Op meerdere momenten wordt bekeken of de pilot goed loopt. Als het project succesvol is, willen we er verder mee gaan en het werk onderbrengen bij de afdeling Werk en Inkomen in de gemeente Helmond. Ook uitkeringsgerechtigden uit andere leeftijdsgroepen kunnen dan mogelijk meedoen.

Meer informatie en contact

U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen via;

 


 

Meer informatie over de web-applicatie die in het project ''Talent verplicht!~''gebruikt wordt:

Eugene-2011 75Klik hier voor meer informatie over deze webapplicatie...

Of neem vrijblijvend contact op met Eugène Eijdems tel. 077-3030411 |