Beleid en uitvoering Tegenprestaties

Software

Beleid, uitvoering en Software Tegenprestaties


 

Eijdems met pay-off 300                  Windowws Azure              ASP.Net


Per 01 januari 2015 is elke gemeente verplicht de Participatiewet toe te passen. Eijdems & Woltring kunnen u als gemeente/regio helpen deze wet te implementeren door beleid en kaders te formuleren én u te ondersteunen bij de daadwerkelijke uitvoering van Tegenprestaties.

Het complete implementatiepakket Tegenprestaties dat Eijdems & Woltring u aanbiedt, ziet er als volgt uit:

 1. Formuleren van een lokale/regionale beleidsvisie t.a.v. Tegenprestaties
 2. Betrekken van ketenpartners in het proces van Tegenprestaties
 3. Ambities en talenten van uitkeringsgerechtigden in beeld brengen
 4. Richtlijnen formuleren ten aanzien van marktverdringing en Tegenprestaties
 5. Zicht en grip hebben en houden op alle juridische randvoorwaarden
 6. Inrichten van begeleiden van deelnemers Tegenprestaties en aanbieders van Tegenprestaties
 7. Uitvoering van Tegenprestaties door middel van onze online web-applicatie
 8. Monitoren en evalueren van Tegenprestaties met behulp van onze online software

Eijdems & Woltring hebben in 2013 in opdracht van de Gemeente Helmond beleid geformuleerd én maatwerk software ontwikkeld in het kader van de pilot ''Talent Verplicht!''. Gemeente Helmond beschikt nu over beleid en software om op efficiënte en professionele wijze uitvoering te geven aan de wet Arbeidsinschakeling en Tegenprestaties. 

Meer informatie over de invoering van Tegenprestaties?

Eugène Eijdems, Eijdems Internet  tel. 077 3030411 of  06 53962223


 

De web-applicatie om Tegenprestaties uit te voeren

De zeer gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voelt vanaf het eerste moment vertrouwd aan en werkt erg intuïtief.

Hieronder ziet u een screenshot van het dashboard van de deelnemer:

dashboard deelnemer

 

Functionaliteiten

Functionaliteiten

 • Aanbieders van tegenprestaties kunnen zelf een tegenprestatie aanbieden
 • De beheerder zal de tegenprestatie pas publiceren wannneer de tegenprstatie voldoet aan de voorwaarden

 • Een coach kan een tegenprestatie expliciet aanbevelen bij een of meer jongeren. De jongere ziet deze tegenprestatie in zijn dashboard verschijnen en moet erop reageren

 • Mogelijkheid om competenties te koppelen aan een tegenprestatie en aan een deelnemers

 • Overzichten van welke deelnemers bij welke tegenprestatie actief zijn

 • Automatische genereren planning van tegenprestaties in agenda jongere

 • Automatische genereren actielijst deelnemer

 • Schrijven van reviews voor deelnemers en aanbieders van tegenprestaties m.b.t. uitgevoerde tegenprestaties

 • Uitgebreid rapportagesysteem m.b.t. prestaties van deelnemers waarin gefilterd kan worden op postcode, leeftijd, geslacht, etc. 


Hieronder ziet u een screenshot van details van een tegenprestatie.
tegenprestaties


Technische informatie

Technische informatie

De applicatie tegenprestaties.nl wordt goed vertoond in de volgende browsers:

 • IE 8, 9 en 10
 • Firefox
 • Safari
 • Google Chrome

De applicatie is bovendien geconfigureerd voor gebruik op:

 • iPhone
 • Windows Phone
 • Android devices

 

Koppeling met Facebook

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de applicatie te verbinden met zijn Facebook-account. De gebruiker ziet dan meldingen ook in zijn Facebook-account.

 

Koppeling met E-mail adres

Het E-mail adres van iedere gebruiker wordt gekoppeld aan de applicatie ''Talent Verplicht!".

Hierdoor ontvangen gebruikers E-mail notificaties van gebeurtenissen ook in hun mailbox.

 

Rapportage - monitoring

Rapportage - monitoring

Meten is Weten!  Om te weten of de doelen en maatschappelijke effecten ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd, maakt de webapplicatie gebruik van een geautomatiseerd rapportagesysteem. Rapportages zijn eenvoudig te exporteren naar een Excel of PDF bestand. U kunt zo uw eigen rapportage aanvullen met gegevens uit deze webapplicatie.

Uitgangssituatie bepalen

Bij het intake gesprek tussen coach en uitkeringsgerechtigde bepalen de twee partijen gezamenlijk de startpositie. De huidige stand van zaken van de uitkeringsgerechtigde wordt bepaald zodat gedurende én aan het einde van traject vastgesteld kan worden in hoeverre de deelnemer ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Rapportage

Op basis van deze input kunnen rapportages worden gegenereerd. In onderstaande tabel heb ik de indicatoren uitgewerkt die de coach zou moeten bijhouden voor elke jongere.

Via de webapplicatie kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd en gerapporteerd:

 1. Treden
  1. Actuele trede
  2. Historische data trede
 2. Competenties
  1. Beoordelen
  2. Ontwikkelingen in groei/teruggang competenties tonen
 3. Tegenprestaties
  1. Totaal aantal tegenprestaties
  2. Bestede uren
  3. Gemiddelde duur tegenprestaties
 4. Tevredenheid aanbieders: het aantal keren dat de tegenprestatie succesvol is uitgevoerd.
 5. Tevredenheid jongeren: het aantal keren dat de jongere zelf tevreden is geweest over de tegenprestatie die is aangeboden.
 6. Instroom en uitstroom van deelnemers

Het rapportagesysteem heeft  diverse filtermogelijkheden:

 • deelnemer
 • status
 • periode
 • coach
 • geslacht
 • aanbieder tegenprestatie
 • postcode
 • woonplaats

 

Technische Rollen

Technische Rollen

In de applicatie kunnen de volgende partijen gegevens bekijken, gegevens invoeren, gegevens wijzigen en rapportages genereren.

 1. De langdurig werkeloze
 2. de coach (in het kader van tegenprestaties)
 3. de aanbieder van een tegenprestatie
 4. de klantbegleider (Werkplein)
 5. de projectmanager (beheerder)


Dashboard beheerder

Dashboard beheerder

De Beheerder heeft het volledige beheer over alle accounts.

Dit houdt het volgende in:

 • Alle lees- en schrijfrechten
 • Instellen van rechten gebruikers
 • Aanmaken, bewerken en verwijderen van gebruikers
 • Autoriseren van tegenprestaties
 • Tegenprestaties toewijzen aan een jongere
 • Jongeren aan coaches toewijzen (kan tussendoor gewijzigd worden)
 • Totale logboek inzien
 • Rapportages inzien/downloaden

 

Dashboard aanbieder

Dashboard aanbieder

De Aanbieder Tegenprestatiesheeft beschikt over een eigen dashboard met een beperkt aantal functies.

Belangrijkste functionaliteit voor de ATP-er is het gemakkelijk kunnen invoeren van een nieuwe tegenprestatie en overzicht behouden op de tegenprestaties die aangevraagd/gepubliceerd zijn en of actief zijn.
Veel gegevens die bij eerdere tegenprestaties zijn ingevuld, kunnen bij een volgende tegenprestatie weer opgehaald en gebruikt worden. Dit bespaart tijd!


In het overzicht ziet hij:

 • Functie
 • Tijdsperiode (van – tot)
 • Wel/niet vervuld
 • Door wie vervuld
 • Naam coach van jongere die tegenprestatie vervult
 • Mogelijkheid om tegenprestatie aan te passen. Deze aanpassing wordt echter eerst geautoriseerd door de superadmin voor publicatie.
 • Verwijderen van tegenprestatie die nog niet is ingevuld. Deze verwijdering wordt echter geautoriseerd door de superadmin.
 • Tegenprestaties worden getoond in een matrix. Na een muisklik op een tegenprestatie, kleurt de betreffende tegenprestatie lichtgeel en opent zich onder het item een ruimte waarin de details van de tegenprestatie zichtbaar worden.
 • Blauw onderstreepte woorden zijn hyperlinks voor bijv. het versturen van een bericht.
 • Aanmaken van nieuwe tegenprestatie.
 • Overzicht van jongeren die op dat moment een tegenprestatie vervullen.

 

Berichten

 • Bij het openen van ''Berichten'' worden de laatste 20 berichten getoond
 • Een zoekfunctie geeft de mogelijkheid om berichten te kunnen filteren/zoeken
 • Na een muisklik op een bericht, kleurt het betreffende bericht lichtgeel en opent zich onder het item een ruimte waarin de details van het bericht zichtbaar worden.
 • Bovenin de details, staat een menu met de volgende functies:
  • Nieuw bericht aanmaken
  • Antwoorden op het bericht wat op dat moment geopend is
  • Een bericht doorsturen
 • De ATP-er kan een nieuw bericht maken, verzenden of antwoorden op berichten. In feite is dit een mailfunctie met het verschil dat er ook een notitie aangemaakt kan worden.
 • Bij het aanmaken/antwoorden/doorsturen van een bericht, verschijnt een lightbox waarin bepaald kan worden of er een email/notitie/actie aangemaakt moet worden.
 • Verder kan bepaald worden voor wie de email/notitie/actie zichtbaar mag zijn.
 • Een editor maakt het mogelijk om tekst op te maken in een bericht.


Screenshot dashoard Aanbieder Tegenprestatie.

aanbieder tegenprestatie

 

 

Dashboard coach

Dashboard coach

Agenda

• De agenda wordt bezit de meest gebruikte features die de standaard outlook agenda ook heeft zoals het maken, bewerken, verwijderen van een afspraak. • Wanneer de jongere een afspraak van de coach accepteert, wordt die afspraak automatisch in de agenda gezet van die jongere. • De coach kan meerdere agenda's van collega-coaches naast elkaar tonen in zijn dashboard.

Actielijst

Bij het openen van de actielijst worden alle acties getoond: zowel de openstaande actiepunt als de gesloten actiepunten.

Contacten

 • Bij het openen van ''Contacten'' worden alle contacten van de coach getoond
 • De Coach kan alle jongeren selecteren die aan het project deelnemen.
 • De Coach kan de jongeren selecteren die nog geen tegenprestatie hebben.
 • Jongeren zonder tegenprestatie worden rood-omlijnd getoond.
 • De zoekfunctie maakt het mogelijk om snel en eenvoudig te filteren.
 • Na een muisklik op de groene button wordt de coach doorgestuurd naar het dashboard van de jongere.
 • De coach kan dan items van de jongere bekijken, bewerken en verwijderen (zie matrix coach).

Tegenprestaties:

 • De coach kan alle gepubliceerde tegenprestaties zien door in het hoofd menu op ''tegenprestaties'' te klikken.
 • De coach heeft een zoekfunctie om tegenprestaties te kunnen filteren/zoeken.
 • Tegenprestaties worden getoond in een matrix. Na een muisklik op een tegenprestatie, kleurt de betreffende tegenprestatie lichtgeel en opent zich onder het item een ruimte waarin de details van de tegenprestatie zichtbaar worden.
 • Blauw onderstreepte woorden zijn hyperlinks voor bijv. het versturen van een bericht.
 • De Coach kan een tegenprestatie expliciet toewijzen aan één of meerder jongeren.
 • Deze tegenprestatie wordt dan automatisch vertoond in het dashboard van de jongere.
 • Tijdlijn reageren door jongere. Standaard zal de jongere één week de tijd krijgen om te reageren. De coach kan echter de tijdslimiet aanpassen.
 • Een matrix toont alle tegenprestaties met tijdlijn zodat de coach in één oogopslag duidelijk heeft wie waar en wanneer aanwezig moet zijn.

Berichten

 • Bij het openen van ''Berichten'' worden de laatste 20 berichten getoond
 • Een zoekfunctie geeft de mogelijkheid om berichten te kunnen filteren/zoeken
 • Na een muisklik op een bericht, kleurt het betreffende bericht lichtgeel en opent zich onder het item een ruimte waarin de details van het bericht zichtbaar worden.
 • De coach kan een nieuw bericht maken, verzenden of antwoorden op berichten. In feite is dit een mailfunctie met het verschil dat er ook een notitie aangemaakt kan worden.
 • Bij het aanmaken/antwoorden/doorsturen van een bericht, verschijnt een lightbox waarin bepaald kan worden of er een email/notitie/actie aangemaakt moet worden.

Verder kan bepaald worden voor wie de email/notitie/actie zichtbaar mag zijn. Een editor maakt het mogelijk om tekst op te maken in een bericht.

Logboek:

In het logboek staan alle activiteiten, acties en berichten. Gesorteerd/gezocht kan worden op: Alle gebeurtenissen worden gelogd.

 • Datum
 • Jongere
 • Tegenprestatie
 • Coach

 

Dashboard jongere

Dashboard jongere

Dashboard

In het Dashboard wordt alles getoond waarvan een actie van de jongere vereist is (''vereiste acties''). Als er bijv. een tegenprestatie door de coach aan een jongere wordt verstuurd, wordt deze tegenprestatie in het dashboard getoond, totdat de jongere het bericht gemarkeerd heeft als ''gelezen'' en/of een antwoord verstuurd heeft.
Ook zal de actielijst meteen in beeld komen. De actielijst kan acties bevatten die verder in de toekomst liggen, maar niet meteen niet meteen actie vragen van de jongere.

Agenda

 • De agenda wordt bezit de meest gebruikte features die de standaard outlook agenda ook heeft zoals het maken, bewerken, verwijderen van een afspraak.
 • Een coach kan een afspraak maken en de jongere uitnodigen. Wanneer de jongere de afspraak accepteert, wordt die afspraak automatisch in de agenda gezet. Hetzelfde kan ook de jongere richting de coach doen.
 • Automatisch tegenprestaties in agenda invullen.
 • Wanneer een tegenprestatie aan een jongere is toegewezen, wordt de agenda automatisch gevuld met tijden die de jongere aan de tegenprestatie zal besteden.
 • De jongere kan de agenda desgewenst ook gebruiken voor afspraken die niet direct te maken hebben met dit project.
 • De jongere kan dan die afspraak als openbaar of privé labelen. Privé betekent dat alleen de jongere die afspraak kan zien.

Actielijst

Bij het openen van de actielijst via het hoofdmenu worden alle acties getoond: zowel de openstaande actiepunten als de gesloten actiepunten. De acties worden automatisch gepland in de agenda.

Contacten

Bij het openen van ''Contacten'' via het hoofdmenu worden alle contacten getoond waar de jongere mee te maken heeft. De jongere heeft dan alle gegevens paraat.

Tegenprestaties

De jongere kan alle gepubliceerde tegenprestaties zien door het openen van ''tegenprestaties'' in het hoofdmenu. Wanneer de Coach een tegenprestatie expliciet verstuurt naar de jongere, wordt deze tegenprestatie in het dashboard van de jongere getoond onder ''Vereiste actie''.

Wanneer de jongere deze tegenprestatie heeft gemarkeerd als gelezen of een antwoord heeft verstuurd zou die tegenprestatie bij acties kunnen komen te staan.

Berichten

 1. Bij het openen van ''Berichten'' worden de laatste 20 berichten getoond.
 2. Een zoekfunctie geeft de mogelijkheid om berichten te kunnen filteren/zoeken.
 3. Na een muisklik op een bericht, kleurt het betreffende bericht lichtgeel en opent zich onder het item een ruimte waarin de details van het bericht zichtbaar worden.

Bovenin de details, staat een menu met de volgende functies:

 • Nieuw bericht aanmaken
 • Antwoorden op het bericht wat op dat moment geopend is
 • Een bericht doorsturen
 • De jongere kan een nieuw bericht maken, verzenden of antwoorden op berichten. In feite is dit een mailfunctie met het verschil dat er ook een notitie aangemaakt kan worden.
 • Bij het aanmaken/antwoorden/doorsturen van een bericht, verschijnt een lightbox waarin bepaald kan worden of er een email/notitie/actie aangemaakt moet worden.
 • Verder kan bepaald worden voor wie de email/notitie/actie zichtbaar mag zijn.
 • Een editor maakt het mogelijk om tekst op te maken in een bericht.

Zoekfunctie

Via de zoekfunctie kan de jongere zoeken binnen zijn dashboard. Hij kan zoeken op naar gegevens binnen de applicatie waarvoor hij minimaal ''kijk-rechten'' heeft.

Jouw talenten

In ''Jouw talenten'' worden de talenten van de jongere getoond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen talenten die de jongere aangeeft als talent (blauwe vlag) en talenten die door de coach gemerkt zijn als talent (groene vlag). Dit onderscheid wordt getoond via een icoontje.

Jouw coach

In het component ''Jouw Coach'' wordt de pasfoto en andere gegevens van de coach getoond die toegewezen is aan die jongere. Via dit component kan de jongere snel en eenvoudig een mail versturen of het telefoonnummer zien.

Eigen profiel bekijken/bewerken

Een jongere kan bepaalde gegevens van zijn eigen profiel bewerken.

dashboard deelnemer

 

 

Dashboard klantbegeleider UWV

Dashboard klantbegeleider UWV

De klantbegeleider van het UWV kan in staat gesteld worden om de deelnemer te monitoren.

 • De klantbegeleider van het UWV kan middels een eigen login-account inloggen op het dashboard van de jongere.
 • De jongere wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de klantbegeleider kan inloggen op zijn dashboard.
 • De klantbegeleider kan interne notities bekijken van de coach.
 • De klantbegeleider kan berichten versturen naar de coach.